PREDSTOJNIK:
Darko Banić, dipl.oec.
SLUŽBE:
 služba za zajedničke poslove služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove služba za društvene djelatnosti služba za opću upravu
ISPOSTAVE:
Korenica Novalja Otočac Senj
URED DRŽAVNE UPRAVE U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI, 53000 GOSPIĆ, BUDAČKA 55, OIB:51446910005

Ured državne uprave je tijelo državne uprave koje obavlja poslove državne uprave u I. stupnju, na području županije, koji nisu u nadležnosti Središnjeg tijela državne uprave ( ministarstva i državne upravne organizacije ).
Radom Ureda državne uprave upravlja predstojnik, kao čelnik Ureda.
Predstojnik ima zamjenika, koji ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri predstojnik.

RASPORED RADNOG VREMENA:

Službe i ispostave Ureda državne uprave rade od ponedjeljka do petka u vremenu od 07,00 do 15,00 sati.
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u sjedištu Ureda i ispostavama utvrđuje se u vremenu od 8,00 do 13,00 sati.

Dnevni odmor u tijeku radnog vremena traje 30 minuta i to od 10,30 do 11,00 sati.
Elektronička kontaktna točka:

• Sjedište Gospić
pisarnica@ls-drzavna-uprava.hr

• Ispostava Otočac
pisarnica-otocac@ls-drzavna-uprava.hr

• Ispostava Senj
silvana.lopac@ls-drzavna-uprava.hr

• Ispostava Korenica
marija.zafran@ls-drzavna-uprava.hr

• Ispostava Novalja

natalija.stipcic@ls-drzavna-uprava.hr


Link na web stranicu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta na kojoj su objavljeni podaci o aplikaciji putem koje trgovci mogu uputiti zahtjev za izdavanje rješenja o udovoljavanju minimalno tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica. https://www.mingo.hr/page/razvijena-aplikacija-koja-ubrzava-postupak-podnosenja-zahtjeva-vezanog-uz-minimalno-tehnicke-uvjete-koji-se-odnose-na-prodajne-objekte
Aplikaciji možete direktno pristupiti putem poveznice: http://mtu.mingo.hr


početna stranica kontakti korisni linkovi obrasci oglasna ploča natječaji pristup informacijama dokumenti