PREDSTOJNICA:
Božena Butković, mag. oec.
SLUŽBE:
 služba za imovinsko-pravne i zajedničke poslove služba za gospodarstvo služba za društvene djelatnosti služba za opću upravu
ISPOSTAVE:
Korenica Novalja Otočac Senj
Ured državne uprave je tijelo državne uprave koje obavlja poslove državne uprave u I. stupnju, na području županije, koji nisu u nadležnosti Središnjeg tijela državne uprave ( ministarstva i državne upravne organizacije ).
Radom Ureda državne uprave upravlja predstojnik, kao čelnik Ureda.
Predstojnik ima zamjenika, koji ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri predstojnik.

RASPORED RADNOG VREMENA:

Službe i ispostave Ureda državne uprave rade od ponedjeljka do petka u vremenu od 07,00 do 15,00 sati.
Službe i ispostave Ureda državne uprave imaju uredovno radno vrijeme za rad sa strankama kako slijedi:

Služba za zajedničke poslove- svakim radnim danom od 08,00 do 13,00 sati
Služba za gospodarstvo- svakim radnim danom od 08,00 do 13,00 sati
Služba za društvene djelatnosti - svakim radnim danom od 08,00 do 13,00 sati
Služba za opću upravu
a) Matični ured Gospić - utorkom, četvrtkom i petkom od 08,00 do 13,00 sati
b) Matični ured Perušić - ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 08,00 do 13,00 sati
c) Matični ured Gospić, Matično područje Karlobag - utorkom i četvrtkom od 08,00 do 13,00 sati
d) Matični ured Lovinac - utorkom i četvrtkom od 08,00 do 13,00 sati
- Ispostava Otočac - svakim radnim danom od 08,00 do 13,00 sati
Matični ured Otočac - ponedjeljkom, srijedom i petkom od 08,00 do 13,00 sati
Matični ured Brinje - ponedjeljkom, srijedom i petkom od 08,00 do 13,00 sati
- Ispostava Senj - svakim radnim danom od 08,00 do 13,00 sati
Matični ured Senj - utorkom i četvrtkom od 08,00 do 13,00 sati
- Ispostava Novalja - svakim radnim danom od 08,00 do 13,00 sati
Matični ured Novalja - ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 08,00 do 13,00 sati
- Ispostava Korenica - svakim radnim danom od 08,00 do 13,00 sati
Matični ured Plitvička jezera- ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 08,00 do 13,00 sati
Matični ured Udbina- ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 08,00 do 13,00 sati
Matični ured Donji Lapac- ponedjeljkom i srijedom od 08,00 do 13,00 sati
Dnevni odmor u tijeku radnog vremena traje 30 minuta i to od 10,30 do 11,00 sati.


početna stranica kontakti korisni linkovi obrasci oglasna ploča natječaji pristup informacijama dokumenti