URED DRŽAVNA UPRAVE

PREDSTOJNIK:
Darko Banić, dipl.oec.
SLUŽBE:
služba za imovinsko-pravne i zajedničke poslove služba za gospodarstvo služba za društvene djelatnosti služba za opću upravu
ISPOSTAVE:
Korenica Novalja Otočac Senj

Natječaji:


Opis poslova i podaci o plaći
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
Rješenje o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme
OBAVIJEST O TESTIRANJU
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA SAMOSTALNOG UPRAVNOG REFERENTA ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE I PODACI O PLAĆI
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje za radno mjesto višeg upravnog referenta za registraciju udruga i vođenje registra birača“
II. Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu državne uprave u Ličko-senjskoj županiji
I. Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu državne uprave u Ličko-senjskoj županiji
Rješenje o prijamu upravnog savjetnika u Ispostavi Senj
Obavijest o testiranju za postupak prijama upravnog savjetnika u Ispostavi Senj
Opis poslova i zadaća upravnog savjetnika u Ispostavi Senj
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ispostavu Ureda državne uprave u Ličko-Senjskoj županiji u Senju
Obavijest o testiranju
Opis poslova i zadaća
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno virjeme u Ispostavu Ureda državne uprave u Ličko-Senjskoj županiji u Novalji
Obavijest o testiranju za postupak prijma višeg upravnog referenta za hrvatske branitelje u Ispostavu Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji u Otočcu
Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ispostavu Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji u Otočcu i to višeg upravnog referenta za hrvatske branitelje, a koji je objavljen u Narodnim novinama br. 102 dana 25. rujna 2015. godine.
OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI VIŠEG UPRAVNOG REFERENTA ZA HRVATSKE BRANITELJE
Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji i to samostalnog upravnog referenta za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Opis poslova samostalnog upravnog referenta za obnovu i stambeno zbrinjavanje i podaci o plaći
OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA RADNO MJESTO VIŠEG INFORMATIČKOG REFERENTA
JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM VIŠEG INFORMATIČKOG REFERENTA U DRŽAVNU SLUŽBU U URED DRŽAVNE UPRAVE U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI
OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI VIŠEG INFORMATIČKOG REFERENTA
Odluka o obustavi postupka provedbe javnog natječaja
JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu

U Službu za imovinsko-pravne i zajedničke poslove Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji u Gospiću

- Samostalnog upravnog referenta za pravne i imovinsko-pravne poslove – 1 izvršitelj/ica.


OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA SAMOSTALNOG UPRAVNOG REFERENTA ZA PRAVNE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I PODACI O PLAĆI
Klasa: 112-01/14-01/06
Ur.broj: 2125-01/1-02-02/3-14-03
Gospić, 28. veljače 2014.

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13), članaka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog javni natječaja u državnoj službi (Narodne novine broj 74/10, 142/11 i 53/12) i prethodnog odobrenja za popunjavanje jednog radnog mjesta primjenom klauzule 2 za 1, Ministarstva uprave, Klasa: 112-01/14-01/51, Urbroj: 515-04-01-02/04-14-02 od 31. siječnja 2014., Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu

U Službu za gospodarstvo Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji u Gospiću

- Upravnog savjetnika za gospodarstvo – 1 izvršitelj/ica.


OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA UPRAVNOG SAVJETNIKA ZA GOSPODARSTVO I PODACI O PLAĆI
Klasa: 112-01/13-01/25
Ur.broj: 2125-01/1-02/8-13-05
Gospić, 12. studenog 2013.

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13), članaka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog javni natječaja u državnoj službi (Narodne novine broj 74/10, 142/11 i 53/12) i prethodnog odobrenja popunjavanja jednog radnog mjesta primjenom klauzule 2 za 1, Ministarstva uprave, klasa: 112-01/13-01/406, urbroj: 515-04-01-02/04-13-02 od 13. svibnja 2013., Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji raspisuje

 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu

U Službu za imovinsko-pravne i zajedničke poslove Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji u Gospiću
-Samostalnog upravnog referenta za pravne i imovinsko-pravne poslove – 1 izvršitelj/ica.
Natječaj-samostalni upravni referent za pravne i imovinsko pravne poslove
Opis poslova radnog mjesta samostalnog upravnog referenta za pravne i imovinsko pravne poslove i podaci o plaći
 
Klasa: 112-01/13-01/20
Ur.broj: 2125-01/1-02/8-13-03
Gospić, 06. kolovoza 2013.

Sukladno članku 61. stavku 6. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13 i 38/13), Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji raspisuje

OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

U Službu za gospodarstvo Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji u Gospiću
- Upravnog savjetnika za gospodarstvo – 1 izvršitelj/ica radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, do povratka službenice na rad

Oglas-upravni savjetnik za gospodarstvo
Opis poslova radnog mjesta upravnog savjetnika za gospodarstvo i podaci o plaći


početna stranica kontakti korisni linkovi obrasci oglasna ploča natječaji pristup informacijama dokumenti